21-11-2011

Trường đại học Rikkyo

Quan điểm của trường là, đối với những nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai hãy thực hiện việc nghiên cứu kinh doanh tốt nhất là với ngôn ngữ tiếng Anh tại đại học Rikkyo. Trường được thành lập bởi Giám mục truyền giáo thánh công hội Đức “Channing Moore Williams vào năm 1874 và là một trong những Trường Đại Học lâu đời nhất tại Nhật Bản.
Trường đại học Rikkyo được tạp chí Toyo Keizai nổi tiếng của Nhật bản bình chọn và xếp hạng là trường đại học kinh doanh Rikkyo (COB) là trường đại học tốt đứng thứ 9 trong liên tiếp 2 năm qua, trong số các khoa và các trường thuộc hệ cao đẳng kinh doanh và kinh tế tại Nhật Bản. Trường đại học Rikkyo vinh dự được Bộ Giáo Dục Nhật Bản vinh danh với những sáng kiến giáo dục độc đáo của mình với nhiều chương trình giáo dục uy tín “có tính chất thực cao” vào năm 2004 và 2008. Trường luôn chú trọng đến việc nuôi dưỡng nhiều nhà tri thức làm việc theo nhóm và kỹ năng lãnh đạo trong môi trường giao tiếp bằng tiếng nước ngoài.


Học viên của trường có thể lựa chọn một trong các khóa học phù hợp theo chương trình đào tạo của trường như: Tiếp thị, Tài chính, Lãnh đạo, Trách nhiệm xã hội kinh doanh quốc tế và nhiều hơn thế nữa. Trường có đến 70% chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh, những học viên của trường trong thời gian học sẽ được giao lưu với các chương trình học khác nhau với hơn 50 trường đại học là đối tác trên toàn thế giới.
Trường luôn khuyến kích các sinh viên của trường hỗ trợ cho sinh viên nước ngoài và khuyến kích cách sinh viên quốc tế giao lưu trao đổi với nhau. Những sinh viên mang quốc tịch của Nhật sẽ được tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh và được xem là ngôn ngữ chuyên sâu duy nhất.
Là một môi trường học tập năng động, đa văn hóa nên các học viên của trường có nhiều buổi trao đổi lẫn nhau. Bạn có thể kết bạn và học hỏi với các sinh viên Nhật Bản đang học tập tại chính trường bạn.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khối phố Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam - Số điện thoại: 0935 631 797- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.duhocsuki.com