17-02-2017

Trường Nhật Ngữ Manabi

Có 4 cơ sở gồm:  Tokyo 2 cơ sở, Nagoya và Nagano

 

Kỳ tuyển sinh tháng: 1,4,7,10

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khối phố Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam - Số điện thoại: 0935 631 797- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.duhocsuki.com