17-02-2017

Trường Shinjuku

Học viện ngôn ngữ Kyoshin (trường này có 6 cơ sở: 2 cơ sở ở Tokyo, 2 cơ sở ở Kyoto, 1 cơ sở ở Nagano, 1 cơ sở ở Nagoya)

Tuyển sinh kỳ tháng: 1,4,7,10

writing-help.org/blog/mass-media-politics-and-cynics-essay

Học  phí và chi phí

 

Ký túc xá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khối phố Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam - Số điện thoại: 0935 631 797- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.duhocsuki.com